Specialister på närvärme & sammansatta energisystem

Energiutvecklarna Norden AB, ENAB, är ett konsortium bestående av 5 företag, alla med specialistkunskaper för smarta energilösningar. Genom att samla kvalificerad kompetens inom såväl konstruktion, tillverkning, projektledning samt byggande kan ENAB leverera väl anpassade energilösningar efter kundens förutsättningar.
Partners
Specialister på
energisystem
teknik
Värmex
rydell
osg
suntex
» Hem

Biogasreaktor

Biogas

Biogasreaktorerna MR, tillverkas i egen regi och har en genomloppstid till full utrötning som är runt en halvering av vad som annars är brukligt. Den höga kapaciteten medför att ytan reaktorn tar i anspråk är väl begränsad i förhållande till … Läs mer >>

Lågenerginät

Lågenerginät är en typ av närvärmenät som har många intressanta fördelar. Med lågenerginät menar man egentligen lågtemperaturnät vilket i praktiken betyder att man hämtar energi med låg temperatur från till exempel en sjö och sedan distribuerar denna i ett nät … Läs mer >>

Nyheter från bloggen

ED-symbol Last day of Agritechnica!
Friday is the last day for us at Agritechnica. There is still chance to come speak with our crew at booth E18a in hall 03. Läs mer >>
2015-11-11 15.59.03 Biogas production and upgrading at Agritechnica
Entering the fourth day of Agritechnica we have seen a large interest for the MR Methane Reactor. With three days left of the fair there is still time to come visit us at our booth in hall 3. Läs mer >>
2015-11-08 09.41.53 Agritechnica under way
The Agritechnica fair is now under way! Find us in hall 03 together with our Swedish partners in the Sweden Innovation Power collaboration. Läs mer >>